Verenigd Koninkrijk vervolgt weg naar het worden van een crypto-hub

2022-07-07

Eerder dit jaar sprak de Britse overheid haar wensen uit over de omgang met cryptocurrencies. In de toekomst willen de Britten een veilige haven vormen voor globale interactie met crypto, of zoals de Britse overheid het in haar aankondigingen in april noemde: een ‘global crypto asset technology hub’. Echter, de gemiddelde opinie en het vertrouwen ten opzichte van stablecoins is na een reeks gebeurtenissen drastisch veranderd. Dit lijkt invloed te hebben op de vorm van regulatie die de Britse overheid wil gaan toepassen.

Deze wensen worden ondersteund en zijn mede aangedreven door twee leden van het parlement van het Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak en John Glen. Beiden hebben hun sporen verdiend in de politiek en ze delen hun achtergrond als ervaringsdeskundigen in de economische sector. Dit duo werd gezien als de architecten van de campagne die grote bedrijven en organisaties binnen crypto naar Engeland had moeten leiden. Rishi Sunak heeft eerder dit jaar nog de opdracht gegeven aan The Royal Mint, de grootste gelddrukker van het Verenigd Koninkrijk, een NFT te produceren die geldleningen mogelijk maakt door gebruik te maken van blockchain technologie.

Een reeks schandalen is aanleiding geweest voor veel Britten, waaronder belangrijke leden in zijn regering, om het vertrouwen in Boris Johnson te verliezen. Meest recentelijk was zijn aanstelling van een hoge parlementaire ambtenaar. De man in kwestie had meerdere affaires van ongewenst sexueel gedrag op zijn geweten en dit was publiekelijk bekend. Vitale organen binnen zijn regering vielen weg uit protest richting Boris Johnson, waaronder Rishi Sunak en John Glen. Zij zijn opgestapt vanuit hun functie. De impact is onmeetbaar, maar het is zeker dat dit invloed heeft op de vooruitgang richting het vormen van de gewenste crypto hub.

En daar blijft het niet bij. In de Financial Stability Report van deze maand sprak de Bank of England haar zorgen uit over ‘kwetsbaarheden’ in de markt. Er wordt gesteld dat de waardetoekenning van crypto assets de afgelopen tijd flink afgenomen is. Dit heeft volgens het verslag geen invloed op de algehele financiële stabiliteit, maar felle wetten zijn van belang om dit in de toekomst te waarborgen. In april was de Bank of England nog gelijkgestemd aan de optimistische plannen van het kabinet, waartoe cryptocurrencies als erkend betaalmiddel behoorde. Het heeft er echter alle schijn van dat de reeks fiasco’s rondom stablecoins de opinie heeft aangetast. In het verslag worden namelijk specifiek ‘past episodes of instability in more traditional parts in the financial system’ benoemd.

Stablecoins worden door velen als de ruggengraat van crypto beschouwd. Iedere stablecoin wordt gepegged, of gekoppeld, aan de waarde van een tradionele valuta. De manier waarop dit in zijn werking gaat verschilt enorm. Recentelijk hebben zich opeenvolgende doemscenario’s afgespeeld omdat sommige van deze strategieën niet bleken te werken. Ongeacht dat dit vaak van tevoren werd voorspeld, zijn mensen gigantisch veel geld verloren. Het schandaal rondom Terra/Luna spant misschien wel de kroon, waarbij nadat de stablecoin ‘unpegged’ raakte, de waarde volledig in elkaar klapte. De market cap van LUNA is ten opzichte van vóór het drama met bijna 27 miljard dollar gedaald.

Hoewel duidelijk te zien is dat deze gebeurtenissen serieus genomen worden door de Bank of England, is uit het verslag goed op te maken dat er nog steeds veel kansen herkend worden in blockchain technologie als aandrijfkracht van nieuwe financiële mogelijkheden. Daarnaast zal de rust in het kabinet moeten wederkeren voor er concrete besluiten gevormd gaan worden over de wet- en regelgeving voor de interactie met crypto in de toekomst. Het Verenigd Koninkrijk wijzigt haar koers maar lijkt de mogelijkheden van crypto nog steeds te willen omarmen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram

Twitter

Discord