TikTok vormt mogelijk gevaar voor crypto gebruikers

2022-07-21

App ontwikkelaars slaan tegenwoordig veel data op. Vaak is dit meer dan waar de gemiddelde gebruiker zich bewust van is, ongeacht de vermelding in de gebruikersvoorwaarden. In de meeste gevallen gebeurt dit onder de noemer van ontwikkeling, maar er zijn meer mogelijke motieven die minder vaak genoemd worden. TikTok wordt door de Amerikaanse overheid verdacht van het verzamelen van meer data dan nodig voor het ontwikkelen van hun app. Sterker nog, er wordt gevreesd dat deze data misbruikt worden voor criminele doeleinden.

De Federal Communications Commission van de Verenigde Staten liet zich in de persoon van commissaris Brendan Carr uit over deze kwestie. Hij schreef een brief aan de CEO’s van Apple en Google waarin hij verzocht TikTok uit hun app stores te verbannen. Hij deelde zijn zorgen over de dataverzamelingstechnieken van TikTok en stelde dat deze niet aan de richtlijnen van de app stores voldeden. Op Twitter zei hij het volgende: ‘TikTok is niet zomaar weer een andere video app. Dat is de dekmantel. Het verzamelt gevoelige data waarvan nieuwe rapporten uitwijzen dat deze vanuit Peking worden gebruikt. Ik heb Apple en Google opgeroepen om TikTok uit hun app stores te verwijderen vanwege het patroon van heimelijke gegevenspraktijken.’

Het is niet voor het eerst in een relatief korte periode dat de Amerikaanse overheid zich argwanend opstelt tegenover praktijken uit China. Zelfs wereldleiders schromen niet voor het uiten van pure speculatie, bleek ook na loze claims tijdens de wereldwijde pandemie. Het is dus verstandig kritisch te zijn en geluiden vanuit de Amerikaanse overheid over China goed tegen het licht te houden.

Hebben gebruikers van zowel TikTok als crypto dus echt iets te vrezen? Als de onderzoeksbevindingen van Brendan Carr kloppen wel. Volgens hem verzamelt TikTok namelijk allerlei irrelevante gegevens, zoals zoek- en browsegeschiedenis, biometrische gegevens zoals gezichtsafdrukken en toetsaanslagpatronen. Ook zou de app ‘tekst, afbeeldingen en video’s die zijn opgeslagen op het klembord van een apparaat’ verzamelen. Over dit laatste verontrustte Carr zich het meest.

Alle gebruikers van crypto zullen het herkennen: je kopieert voortdurend ontvangst adressen, private keys and public keys. Sommige gebruikers kopiëren in sommige gevallen zelfs hun zogenaamde seed phrase, een code bestaande uit een reeks woorden die toegang verleent tot de wallet van diens eigenaar. Er wordt rondom het wereldwijde web veel gespeculeerd en gewaarschuwd over dat deze gegevens via TikTok bij derde partijen met slechte intenties terecht kunnen komen.

Wij als Cryptovergelijken willen geen onderdeel zijn van het speculatieve mediacircus. Wel willen we onze gebruikers waarschuwen voor de mogelijkheid dat hier een kern van waarheid in schuilt. In dat geval kun je als gebruiker het beste TikTok verwijderen. Als dit voor jou ondenkbaar is kun je er ook voor kiezen om al je wachtwoorden en seedphrases te bewaren op een hardware wallet. Deze fysieke apparaten dienen er exclusief voor om jouw gegevens veilig en offline te bewaren. Let er dan wel op dat je niet alsnog al je gevoelige gegevens blijft kopiëren, dan heeft deze mogelijke oplossing namelijk weinig zin.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram

Twitter

Discord