Simple Moving Average (SMA)

2023-04-25

Een Simple Moving Average (SMA) is een veelgebruikte statistische techniek om trends en patronen in tijdreeksen te analyseren, met name in de financiële en economische wereld. Het is een eenvoudig te berekenen en gemakkelijk te begrijpen indicator die helpt bij het identificeren van algemene trends in de gegevens.

De SMA wordt berekend door de som van een reeks datapunten (zoals de slotkoersen van aandelen) te nemen over een bepaalde periode en deze vervolgens te delen door het aantal datapunten in die periode. Dit resulteert in een gemiddelde waarde die de fluctuaties in de oorspronkelijke gegevens vermindert en een vloeiendere lijn produceert wanneer deze op een grafiek wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld, als je een 5-daagse SMA van de slotkoersen van een aandeel wilt berekenen, neem je de slotkoersen van de laatste vijf handelsdagen, som deze op en deel het totaal door vijf. Dit gemiddelde wordt dan toegevoegd aan de grafiek en de berekening wordt herhaald voor elke opeenvolgende dag, waarbij het oudste datapunt wordt verwijderd en het nieuwste datapunt wordt toegevoegd.

De periode die wordt gekozen voor de SMA is belangrijk, omdat deze van invloed is op de gevoeligheid van de indicator voor prijsschommelingen. Kortere periodes (zoals een 5- of 10-daagse SMA) zullen nauwer aansluiten bij de prijsbewegingen, terwijl langere periodes (zoals een 50- of 200-daagse SMA) een meer algemeen beeld geven van de trend op langere termijn.

Handelaren en beleggers gebruiken de SMA om trends en mogelijke omkeerpunten te identificeren. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken naar kruisingen tussen de korte en lange termijn SMA’s om koop- of verkoopsignalen te genereren. Als de korte termijn SMA boven de lange termijn SMA kruist, wordt dit vaak gezien als een bullish signaal (een indicatie om te kopen), terwijl een kruising onder de lange termijn SMA als een bearish signaal wordt gezien (een indicatie om te verkopen).

In het kort: De Simple Moving Average (SMA) is een statistische techniek die wordt gebruikt om trends in tijdreeksen te analyseren, vooral in financiële markten. Het berekent het gemiddelde van een reeks datapunten over een bepaalde periode om een vloeiende lijn te creëren, waardoor het gemakkelijker wordt om algemene trends te identificeren en mogelijke koop- of verkoopsignalen te herkennen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram
Twitter
Discord