Oplossingen om de crypto-industrie te verbeteren na jaar vol uitdagingen

2022-12-27

Crypto is het afgelopen jaar niet goed in het nieuws geweest. Er was een groot aantal aan schandalen waar vertrouwde organisaties corrupt of incapabel bleken. Iedereen die gelooft in de potentie van implementatie van blockchain technologie ziet dit met lede ogen aan. Daarom is het tijd voor verandering. Daar lijkt iedereen het over eens te zijn. Hoe dit moet gebeuren, echter, is een populair onderwerp waar veel verschillende meningen over zijn. Wij zetten de mogelijke ontwikkelingen die in het verschiet liggen op een rijtje.

Machtspositie van appstores controleren

Er is een groeiende zorg onder sommigen over de rol van grote technologiebedrijven, zoals Apple, Google en Amazon, in de opkomende markt van niet-fungible tokens (NFT’s). Volgens sommigen nemen deze bedrijven een te grote hoeveelheid van de inkomsten uit NFT’s van apps voor zichzelf op, met een percentage van 30% dat naar deze bedrijven gaat. Bovendien bestaat het risico dat deze bedrijven apps die crypto aanbieden uit hun appstores kunnen verwijderen of zelfs blokkeren op hun telefoons.

Daarom suggereren sommigen dat er behoefte is aan decentrale, schaalbare appstores die niet afhankelijk zijn van deze grote technologiebedrijven. Er is ook de opvatting dat de monopoliepositie van deze bedrijven op onze digitale data een gevaar vormt, en dat er oplossingen nodig zijn om onze digitale data te verplaatsen naar decentrale marktplaatsen.

Het vraagstuk van de leenmarkt: uitdagingen en oplossingen

De markt voor leningen heeft te maken gehad met enkele uitdagingen. Sommige grote spelers in de sector, zoals Celsius en BlockFi, hebben hun activiteiten noodgedwongen moeten staken na de schandalen die hebben plaatsgevonden. Het is onzeker of andere grote, gecentraliseerde leningbedrijven in staat zullen zijn om hun plaats in te nemen.

Een van de belangrijkste belemmeringen voor mensen die geld of crypto willen lenen bij deze bedrijven is het feit dat ze een groot onderpand moeten storten als garantie. Dit kan minder aantrekkelijk zijn dan het lenen bij een traditionele instelling, zoals een bank.

Er is behoefte aan een manier om het risico op wanbetalingen te beperken zonder dat er een groot onderpand nodig is. Er wordt verwacht dat er manieren zullen worden ontwikkeld om de identiteit en reputatie van mensen te verifiëren zonder dat daarbij de privacy van die personen in gevaar komt. Dit kan helpen om het vertrouwen in de leenmarkt te versterken en ervoor te zorgen dat deze markt blijft groeien en floreren.

AI-monitoring en algoritmische circuit breakers kunnen helpen tegen beveiligingsproblemen

Dit jaar was een zware dobber voor de blockchain-industrie vanwege een aantal aanvallen en beveiligingsproblemen. Of het nu ging om slecht geschreven smart contracts, exploitaties van economische modellen, tekortkomingen in het bestuur, belangrijke beveiligingsproblemen, social engineering-aanvallen of anders, veel cryptobedrijven hadden te maken met serieuze beveiligingsuitdagingen.

Volgens Ryan Selkis, investeerder en CEO van Messari, kan een deel van deze problemen op grote schaal opgelost worden door bedrijven die nu investeren in onder andere AI-monitoring en algoritmische circuit breakers. AI-monitoring is het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om de veiligheid van een systeem te monitoren en eventuele beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen. Algoritmische circuit breakers zijn automatische beveiligingssystemen die zijn ontworpen om te voorkomen dat markten kolapsen of onredelijk stijgen. Ze worden vaak gebruikt in financiële markten, waaronder de beurzen, om te voorkomen dat speculatie of paniek de markt kan beïnvloeden.

Transparantie en GAAP nodig voor stabiliteit cryptobedrijven volgens Selkis

De val van het grote aantal cryptobedrijven is volgens Ryan Selkis te verklaren door systematische risico’s in de sector. In zijn jaarverslag van Messari stelt hij dat er meer transparantie nodig is in de industrie, en dat dit bereikt kan worden door het gebruik van proof-of-reserves en on-chain monitoring infrastructuur.

Daarnaast benadrukt Selkis dat crypto ook behoefte heeft aan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), oftewel algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Dit zijn principes die boekhouders gebruiken bij het opstellen van een jaarrekening en die antwoord geven op de vraag hoe het resultaat van een organisatie bepaald moet worden. Door het gebruik van GAAP kan er meer duidelijkheid komen over de financiële gezondheid van cryptobedrijven en kan er vertrouwen komen bij beleggers.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram

Twitter

Discord