IMF waarschuwt voor bedreiging voor wereldwijd monetair systeem door cryptocurrencies

2023-02-27

Het Internationaal Monetair Fonds heeft Bitcoin en andere cryptocurrencies hoog geprezen door ze te beschouwen als een bedreiging voor het huidige wereldwijde monetaire systeem. Dit is een zeldzame erkenning van het IMF, aangezien ze normaal gesproken terughoudend zijn om iets als wereldveranderend te beschouwen.

Het IMF maakt echter duidelijk dat het niet de cryptocurrencies zelf zijn waar ze zich zorgen over maken, maar eerder de groeiende acceptatie ervan. Ze geloven dat deze acceptatie een bedreiging kan vormen voor het huidige monetaire systeem dat wordt gedomineerd door centrale banken en overheden.

Het IMF is van mening dat digitale munten een aanzienlijke impact kunnen hebben op hun eigen organisatie. De directeuren zijn het erover eens dat de groeiende acceptatie van crypto-activa het monetaire beleid van centrale banken kan ondermijnen, kapitaalstroombeheermaatregelen kan omzeilen en fiscale risico’s kan vergroten. Bovendien kan de wijdverbreide acceptatie van cryptocurrencies op de langere termijn aanzienlijke gevolgen hebben voor het wereldwijde monetaire systeem.

Hoewel het IMF erkent dat crypto-activa zoals Bitcoin en Ethereum innovatieve technologieën zijn die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële sector en economieën, maken ze zich zorgen over de impact van hun groeiende acceptatie op het huidige monetaire systeem.

Er is door het IMF heeft al jarenlang gewaarschuwd voor de mogelijke risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met cryptocurrencies. Ze zijn met name bezorgd over de extreme volatiliteit van de cryptokoersen, die kan leiden tot financiële instabiliteit. Ook maken ze zich zorgen over cyberaanvallen, witwassen van geld en fraude.

Het IMF heeft opgeroepen tot internationaal toezicht op cryptocurrencies en pleit voor samenwerking om de regelgeving te harmoniseren en de risico’s te minimaliseren. Ze benadrukken dat lidstaten effectieve strategieën moeten toepassen, gezien de groeiende populariteit van cryptocurrencies. Goed macro-economisch beleid en geloofwaardige instellingen en monetaire beleidskaders zijn nodig om deze uitdagingen aan te gaan.

Hoewel sommige landen, zoals El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bitcoin hebben aangenomen als officiële valuta, ontmoedigt het IMF het gebruik van crypto als wettig betaalmiddel. Ze zijn van mening dat het waarborgen van monetaire soevereiniteit en stabiliteit belangrijker is dan het toestaan van crypto-activa als officiële valuta. Het maakt zich zorgen over de mogelijke negatieve impact van cryptocurrencies op de financiële stabiliteit en pleit daarom voor regelgevend toezicht op deze activa. Ze zijn echter wel positief over de mogelijkheid van centrale bank digitale valuta’s (CBDC’s) als alternatief voor cryptocurrencies. CBDC’s worden uitgegeven door centrale banken en zijn onderworpen aan regelgevend toezicht, wat het risico op financiële instabiliteit kan verminderen.

Op 13 februari publiceerde het IMF een blogpost waarin ze opmerken dat de door hen voorspelde negatieve gevolgen van Bitcoin in El Salvador niet zijn uitgekomen. Hoewel ze zich nog steeds zorgen maken over de economische risico’s, hebben de negatieve scenario’s zich tot dusver niet gemanifesteerd.

Het IMF benadrukt echter dat deze ontwikkeling nog geen goedkeuring betekent van hun kant. Ze blijven sceptisch over de levensvatbaarheid van El Salvador’s acceptatie van Bitcoin als wettig betaalmiddel en blijven zich zorgen maken over de potentiële risico’s.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram

Twitter

Discord