Higher-highs & Lower-lows

2023-04-07

Higher-highs en lower-lows zijn termen die vaak worden gebruikt in de technische analyse van financiële markten, zoals aandelen, cryptocurrencies en forex. Ze verwijzen naar specifieke prijspatronen die zich voordoen tijdens duidelijke opwaartse of neerwaartse trends.

Higher-highs:

Higher-highs treden op wanneer de hoogste punten van opeenvolgende prijsbewegingen in een opwaartse trend toenemen. Dit betekent dat elke volgende prijsstijging hoger is dan de vorige, wat aangeeft dat kopers de overhand hebben en bereid zijn om de activa tegen hogere prijzen te kopen. Higher-highs kunnen worden gezien als een teken van bullish momentum en suggereren dat de markt mogelijk verder kan stijgen. Dit patroon kan ook worden geïnterpreteerd als een toenemende vraag en afnemend aanbod, wat resulteert in opwaartse druk op de prijs.

Lower-lows:

Lower-lows zijn het tegenovergestelde van higher-highs. Ze treden op wanneer de laagste punten van opeenvolgende prijsbewegingen in een neerwaartse trend afnemen. Dit betekent dat elke volgende prijsdaling dieper is dan de vorige, wat aangeeft dat verkopers de overhand hebben en bereid zijn om de activa tegen lagere prijzen te verkopen. Lower-lows kunnen worden gezien als een teken van bearish momentum en suggereren dat de markt mogelijk verder kan dalen. Dit patroon kan ook worden geïnterpreteerd als een afnemende vraag en toenemend aanbod, wat resulteert in neerwaartse druk op de prijs.

Samen vormen higher-highs en lower-lows een duidelijk patroon van een sterke trend in de markt. In een opwaartse trend zullen zowel higher-highs als higher-lows aanwezig zijn, wat wijst op een voortdurende bullish beweging. In een neerwaartse trend zullen zowel lower-highs als lower-lows aanwezig zijn, wat wijst op een voortdurende bearish beweging. Het identificeren van deze patronen kan handelaren helpen om trendrichtingen beter te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen bij het kopen of verkopen van activa.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram
Twitter
Discord