Gedecentraliseerde Media: De toekomstvisie van Rindsberg op het medialandschap

2023-03-30

Traditionele media worstelen al tijden met problemen, zoals dalende winsten, achterblijvende technologie en de neergang van lokale nieuwsvoorziening. Volgens Ashley Rindsberg, auteur van “The Gray Lady Winked: How the New York Times’s Misreporting, Distortions and Fabrications Radically Alter History”, is de New York Times een verrassende boosdoener. Rindsberg stelt dat de krant al decennia lang te maken heeft met vooringenomenheid en verkeerd handelen. Hij pleit voor een gedecentraliseerde media-oplossing, “DeMe” (Decentralized Media), waarbij burgerjournalisten worden aangemoedigd om feiten te controleren, analyses te maken en de wereld te begrijpen met behulp van Web3-technologie.

Rindsberg erkent dat andere kranten ook fouten maken, maar stelt dat de omvang van de New York Times de problemen vergroot. Bovendien stelt hij dat de eigendomsstructuur van de krant, die al 120 jaar in handen is van dezelfde familie, leidt tot belangenverstrengeling tussen de eigenaren, lezers en journalisten. Desondanks benadrukt Rindsberg dat er nog steeds goede journalistiek wordt bedreven bij de New York Times.

Rindsberg ziet een betrouwbaarheidscrisis in de media, waarbij nieuwsorganisaties niet langer betrouwbaar en objectief handelen en meer gericht zijn op financiƫle resultaten. Hij gelooft dat gedecentraliseerde media, zoals DeMe, een oplossing kunnen bieden. Hierbij wordt het publiek aangemoedigd om de ruwe data te interpreteren en hun eigen conclusies te trekken, wat kan leiden tot een betrouwbaarder en objectiever medialandschap.

Het bedrijf van Rindsberg, Alitheum, werkt aan een systeem om betrouwbaarheid van nieuwsartikelen te beoordelen. Dit systeem beoordeelt artikelen op basis van bronnen en taalgebruik en geeft ze een betrouwbaarheidsscore. Hiermee kunnen lezers zelf bepalen welke artikelen betrouwbaar zijn en welke niet.

Web3 en blockchain-technologie kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Rindsberg ziet een toekomst waarin evenementen op de blockchain worden geregistreerd, zodat deze als verifieerbare data beschikbaar zijn voor journalisten en het publiek. Dit kan leiden tot een transparanter en objectiever medialandschap.

Rindsberg benadrukt echter dat gedecentraliseerde media traditionele media niet zullen vervangen, maar eerder aanvullen. In de toekomst zullen beide vormen van media naast elkaar bestaan en samen bijdragen aan een rijker en gevarieerder medialandschap. In de komende vijf tot tien jaar voorspelt Rindsberg dat we meer gevisualiseerde data zullen zien in de vorm van grafieken en tabellen. We zullen zien dat mensen elkaar meer gaan bevragen op de betrouwbaarheid van de informatie die ze delen en dat er meer aandacht zal zijn voor de herkomst van nieuws. Journalisten zullen zich meer richten op het begrijpen en interpreteren van data in plaats van enkel het vertellen van verhalen. Dit zal leiden tot een grotere focus op feiten en transparantie.

Volgens Rindsberg zal het medialandschap in tien jaar tijd drastisch veranderd zijn, met een grotere rol voor gedecentraliseerde media en blockchain-technologie. Er zullen meer platforms bestaan die zich richten op data-analyse en visualisatie, en journalisten zullen nauwer samenwerken met datawetenschappers en programmeurs om complexe informatie te ontsluiten en te communiceren. De rol van traditionele media zal niet verdwijnen, maar zal zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit en nieuwe manieren van nieuwsverspreiding.

Rindsberg’s visie op gedecentraliseerde media en het gebruik van Web3 en blockchain-technologie om verantwoording en transparantie in de journalistiek te bevorderen, biedt een fascinerend beeld van de toekomst van het nieuws. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat traditionele media volledig zullen verdwijnen, zullen ze zich moeten aanpassen en innoveren om bij te blijven in een steeds veranderend medialandschap waar betrouwbaarheid en verificatie centraal staan.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram
Twitter
Discord