Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

2023-04-18

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onafhankelijke Amerikaanse federale toezichthouder die verantwoordelijk is voor het reguleren van de handel in derivaten, zoals termijncontracten (futures) en opties op grondstoffen en financiële instrumenten. De CFTC werd opgericht in 1974 en heeft als doel de integriteit, transparantie en stabiliteit van de derivatenmarkten te waarborgen, terwijl zij tegelijkertijd de marktdeelnemers en het publiek beschermt tegen fraude, manipulatie en misbruik.

De belangrijkste taken van de CFTC zijn:

  1. Regelgeving en toezicht: De CFTC stelt regels en voorschriften op voor de handel in derivaten en houdt toezicht op de naleving ervan door marktdeelnemers, zoals futures commission merchants (FCM’s), clearinghuizen, handelsplatforms en andere tussenpersonen. Dit omvat het verlenen van vergunningen aan marktdeelnemers en het monitoren van hun activiteiten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten.
  1. Fraude- en marktmanipulatiebestrijding: De CFTC treedt op tegen marktmisbruik, zoals handel met voorkennis, manipulatie van prijzen en andere oneerlijke praktijken die de integriteit van de derivatenmarkten kunnen ondermijnen. De commissie heeft de bevoegdheid om onderzoeken uit te voeren, sancties op te leggen en rechtszaken aan te spannen tegen personen of entiteiten die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken.
  1. Risicobeheer en financiële stabiliteit: De CFTC speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de financiële stabiliteit van de derivatenmarkten door het monitoren van systeemrisico’s en het bevorderen van robuuste risicobeheerpraktijken. Dit omvat het toezicht op de financiële gezondheid van marktdeelnemers, zoals clearinghuizen en FCM’s, en het zorgen voor een adequate bescherming van klantgelden.
  1. Markttransparantie en informatieverstrekking: De CFTC streeft ernaar om transparantie en toegang tot informatie te bevorderen op de derivatenmarkten. Dit omvat het verzamelen en publiceren van marktgegevens, zoals handelsvolumes, open interesse en prijsinformatie, evenals het afdwingen van rapportagevereisten voor marktdeelnemers.

De CFTC werkt nauw samen met andere financiële toezichthouders, zowel nationaal als internationaal, om een gecoördineerde aanpak te waarborgen bij het toezicht op de financiële markten. In de Verenigde Staten werkt de CFTC samen met de Securities and Exchange Commission (SEC), die verantwoordelijk is voor het reguleren van de effectenmarkten, om overlappingen en lacunes in de regelgeving te voorkomen en om een effectief toezichtsraamwerk te handhaven.

In het kort: De CFTC speelt een cruciale rol bij het handhaven van marktintegriteit en het beschermen van beleggers op de derivatenmarkten. Door het reguleren van marktdeelnemers, het bestrijden van fraude en het bevorderen van transparantie, streeft de CFTC ernaar om een stabiele en eerlijke handelsomgeving te waarborgen voor alle betrokken partijen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram
Twitter
Discord