Call Options & Put Options

2023-04-04

Call options en put options zijn financiële instrumenten die behoren tot de categorie van opties in de derivatenmarkt. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van prijsbewegingen van een onderliggende waarde zonder het bezit ervan.

Call Options: Een calloptie geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende waarde (zoals een aandeel, valuta of grondstof) te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) op of vóór een bepaalde datum (vervaldatum). Kopers van call options hebben een bullish verwachting van de onderliggende waarde, wat betekent dat ze verwachten dat de prijs van het betreffende financiële instrument zal stijgen. Als de prijs van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs stijgt, kan de koper van de calloptie profiteren van het verschil zonder het financiële instrument daadwerkelijk te kopen.

Put Options: Een putoptie geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op of vóór een bepaalde datum. Kopers van put options hebben een bearish verwachting van de onderliggende waarde, wat betekent dat ze verwachten dat de prijs zal dalen. Als de prijs van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs daalt, kan de koper van de putoptie profiteren van het verschil zonder het financiële instrument daadwerkelijk te verkopen.

In beide gevallen betalen de kopers van call options en put options een premie aan de verkopers van de opties voor het recht om de optie uit te oefenen. Als de koper besluit de optie niet uit te oefenen, vervalt deze waardeloos en behoudt de verkoper de ontvangen premie.

Callopties en putopties zijn niet te verwarren met long- en shorttrades, die andere manieren zijn om te profiteren van prijsbewegingen in financiële markten. Een longtrade betekent het rechtstreeks kopen en bezitten van een financieel instrument met de verwachting dat de prijs zal stijgen. Bij een shorttrade, daarentegen, leent een handelaar een financieel instrument (bijv. aandelen) en verkoopt het onmiddellijk, met de verwachting dat de prijs zal dalen en dat het instrument later tegen een lagere prijs kan worden teruggekocht om het geleende instrument terug te geven.

Call options en put options zijn afgeleide financiële instrumenten, waarbij de koper het recht, maar niet de verplichting, heeft om een onderliggend instrument te kopen (in het geval van call options) of te verkopen (in het geval van put options) tegen een vooraf bepaalde prijs op of vóór een specifieke datum. Opties bieden een indirecte manier om te profiteren van prijsbewegingen, terwijl long- en shorttrades directe manieren zijn om te profiteren van prijsstijgingen en -dalingen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram
Twitter
Discord