Blockchain

2023-02-26

Tot onze vreugde blijft de cryptosphere groeien en worden er nog regelmatig innovatieve toepassingen van de blockchain ontdekt. Het grote aantal aan baanbrekende mogelijkheden biedt veel perspectief, maar zorgt ook voor complexiteit waardoor velen zich na enige verdieping toch besluiten terug te trekken. Maar wat is blockchain eigenlijk?

Wat is blockchain?

Bij ‘blockchain’ wordt al snel het verband gelegd met de welbekende Bitcoin. Alhoewel Bitcoin de allereerste implementatie van een blockchain was, is dit inmiddels lang niet meer de enige. Men spreekt dan ook niet vaak van ‘de blockchain’, omdat er meerdere implementaties van bestaan.

Om de term ‘blockchain’ te ontleden, maken we eerst simpelweg een vertaling. Letterlijk vertaald is ‘blockchain’ een ‘ketting van blokken’. Deze naam kan verklaard worden door de aard van de technologie. Ieder ‘blok’ bevat informatie over transacties en kan, als in een ketting, in chronologische volgorde aan elkaar verbonden worden. Iedere transactie moet gevalideerd worden door informatie uit voorgaande blocks. Deze dynamiek zorgt voor een volledig transparant netwerk, waarin men precies kan zien welke actie er op welk tijdstip heeft plaatsgevonden: het zogeheten ‘proof-of-work’. Dit systeem ondermijnt daarmee ook het ‘double-spending’ probleem waarbij een transactie foutief tweemalig wordt uitgevoerd.

Zonder specifieke volgorde vervult blockchain een oneindig proces. Dit proces bestaat uit de volgende acties;

  1. Hashing: Het encrypten van data (transacties) door het te vertalen naar een code van een vaste grootte.
  2. Blocks: Verzamelingen van informatie (in de vorm van hashes) in diverse blocks, waarin de blocks als een soort container dienen. Blocks dienen gevalideerd te worden door middel van een handtekening.
  3. Chaining: Het vormen van een ketting van ‘blocks’ door ieder nieuw block naar de voorgaande handtekening te laten verwijzen. Dit maakt manipulatie op blockchain bijna onmogelijk.

Distributie: Informatie van een blockchain kan wereldwijd gedistribueerd worden en daarmee voor iedereen zichtbaar zijn. Een blockchain beschikt over een groot aantal nodes (verschillende gebruikers/computers). Deze zorgen ervoor dat veranderingen op een groot scala opgeslagen worden. Dit voorkomt het ‘single point of failure’ probleem, waarbij (de naam impliceert het al) bij falen van de centrale vertrouwde partij, al het verkeer tot stilstand komt.

Het gebruik van blockchain technologie is niet beperkt tot cryptocurrency. Blockchains kunnen ook ingezet worden voor een breed scala aan toepassingen. Zo wordt blockchain al toegepast in de supply chain management, bijvoorbeeld om de herkomst van producten te traceren en zo de integriteit van producten te waarborgen. Ook in de verkiezingsindustrie wordt blockchain onderzocht als mogelijke oplossing voor betrouwbaardere en transparantere verkiezingen.

Bovendien biedt blockchain de mogelijkheid om te werken met smart contracts. Dit zijn digitale contracten waarin specifieke regels zijn vastgelegd, die automatisch worden uitgevoerd als bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Dit elimineert de behoefte aan tussenpersonen en maakt transacties eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Echter, hoewel de toepassingsmogelijkheden van blockchain legio zijn, is de technologie nog in de kinderschoenen. Veel uitdagingen waaronder scalabiliteit en privacy, dienen nog opgelost te worden voordat blockchain echt een doorbraak kan realiseren. Toch is de toekomst voor blockchain technologie veelbelovend, aangezien de mogelijkheden en de impact steeds verder toenemen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:
Telegram
Twitter
Discord