Bitcoin mogelijk nieuw wettig betaalmiddel in Mexico

2022-07-04

Mexico worstelt als land met grote problemen als armoede, criminaliteit en corruptie. Dit staat causaal in verband met onder anderen de moeite die de gemiddelde Mexicaan ervaart met financiën, of specifieker de omgang met leningen, sparen en krediet besteden. Het is voor burgers namelijk bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot financiële educatie. Politicus Indira Kempis is ervan overtuigd dat bitcoin als wettig betaalmiddel in Mexico kan bijdragen aan de oplossing. Zij diende daarom recent een wetsvoorstel in, maar ontvangt al veel weerstand.

Het leven in Mexico gaat over het algemeen niet over een leien dakje. Er heerst een enorme kloof tussen arm en rijk, erkent ook het zogeheten Gini-coëfficiënt dat hiervoor vaak als meetinstrument gebruikt wordt. 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hieronder wordt verstaan dat je jezelf financieel van alle basisbehoeften kunt voorzien. Een gedeelte van deze groep, maarliefst 17,6%, leeft in extreme armoede. Als de leefomstandigheden voor zo’n grote groep slecht zijn, zal het je niet verbazen dat er in het land ook veel criminaliteit en corruptie heerst. Volgens de Wereldbank vertegenwoordigen deze zelfs 9% van Mexico’s bruto nationaal product (BNP).

Dat 20% van de bevolking 55% van het inkomen verdient is een groot probleem, maar wat ook zwaar meeweegt is dat er veel moeite ervaren wordt bij het omgaan met verdiensten. Mexicaans senator en lid van de Movimiento Ciudadano oftewel de partij van de burgerbeweging, Indira Kempis Martínez, verspreid bewustzijn over de verantwoordelijke rol die de overheid draagt in het begeleiden van de samenleving naar een nieuw digitaal tijdperk. Zij zette zich hiervoor in door een wetsvoorstel in te dienen voor bitcoin als wettig betaalmiddel. Deze hervorming zou de inclusiviteit in het monetaire systeem voor de burger vergroten. Dit zou revolutionair zijn: Mexico zou hiermee na El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek het derde land zijn met dezelfde wijziging. Daarnaast is de Mexicaanse peso tot op heden het enige wettige nationale betaalmiddel is. Met dit wetsvoorstel stuit Indira echter wel op veel weerstand.

Zo werd in juni al door minister van financiën Arturo Herrera gesteld dat cryptocurrencies in Mexico verboden waren en hij achtte de kans klein dat dit op korte termijn zou veranderen. De regering en de Mexicaanse centrale bank vervolgen ook al enige tijd een andere koers. Zij hebben namelijk in januari aangekondigd bezig te zijn met een digitale peso (CBDC), waarvan men verwacht medio 2024 deze nieuwe valuta te implementeren. Zij spraken over vergelijkbare belangen, namelijk een toename van de financiële inclusiviteit.

Het grote verschil lijkt te zijn dat de overheid met een eigen digitaal valuta meer controle kan uitoefenen. Het vaak hooggewaardeerde decentrale aspect van crypto valt weg, maar geld wordt op deze manier programmeerbaar. Mogelijk een manier om corruptie en andere problemen te bestrijden waar het land mee kampt. Beide opties biedt het land perspectief, want als iets zeker is is dat Mexico snakt naar vooruitgang en innovatie.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van crypto. Volg ons op:

Telegram

Twitter

Discord